• info[a]ayurvedam.se

Visum & vaccination


(Scroll down for English version)

Visum

e-visa

Ansök på https://indianvisaonline.gov.in/visa/Registration

Läs mer på https://indianvisaonline.gov.in/visa/index.html

Traditionell ansökan

Ansök på Cox & Kings Global Services (CKGS)Tag ingen annan väg, eftersom det finns ”betalsajter” för visumansökningar till Indien (dessa använder också CKGS men lägger på extra avgifter utöver).

– Ni ska välja turistvisum. Ett visum kostar 1259 kr (ink CKGS administrationsavgifter) se priser här.

Turistvisum är giltigt i 12 månader från utfärdandet (inte från datumet för resan), att ansöka ungefär en månad innan brukar vara bra. Handläggningstiden är MINST 5 dagar (för ansökan vid disk, alltså på CKGS kontor).

– Utländska medborgare kan också ansöka om visum via CKGS under förutsättning att du arbetar i Sverige och har ett personbevis i Sverige.

Ni kommer behöva ange lokal adress i Indien, använd följande adress:
Onetree Resort – Munambam Rd, Cherai, Vypin, Kerala 683515, India

Referens: Sumesh MB
Nummer: ‭
‭+91 80867 90032‬ 

Vaccination

Vårdguiden har en sida med allmänna råd angående resmålet och vaccination:

Risken för Malaria är låg (men tag med myggmedel eftersom det finns myggor, även om de inte bär på malaria), även risk för kolera och turistdiarré är låg (då vi lagar vår egen mat).  Och ang de mer allmänna råden på sidan kan det vara bra att ha i bakhuvudet att de även avser resor till delar av Indien som kanske inte är så lugna som Kerala.


Visa

e-visa

Apply at https://indianvisaonline.gov.in/visa/Registration

Read more https://indianvisaonline.gov.in/visa/index.html

Traditional application process

Apply at Cox & Kings Global Services (CKGS). Do not use other services, as there are ”payment sites” for visa applications to India (these also use CKGS but charge additional fees).

– Choose a tourist visa. A visa costs 1259 SEK (incl. CKGS administration fees) see prices here.

– Tourist visa is valid for 12 months from issue (not from date of travel), applying about one month before is usually good. Processing time is MINIMUM 5 days (for application at disk, ie at CKGS office).

– Foreign citizens can also apply for a visa via CKGS, provided you work in Sweden and have a ”personnummer” in Sweden.

You will need to enter a local address in India, use the following address:Onetree Resort – Munambam Rd, Cherai, Vypin, Kerala 683515, India

Reference: Sumesh MB
Number: +91 80867 90032

Vaccination

Vårdguiden has general advice regarding the destination and vaccination:

The risk of malaria is low (but there are mosquitoes, although they do not carry malaria), the risk of cholera and tourist diarrhea is low (when we cook our own food). And on the more general advice on the page, keep in mind that they also refer to trips to parts of India that may not be as calm as Kerala.