• info[a]ayurvedam.se

Program & aktiviteter

(Scroll down for English version)
Alla klasser är frivilliga, ni deltar i de klasser ni vill. Program-punkterna nedan ingår i resans pris, utöver det har vi även ett program med extra aktiviteter för den som vill.

Program

07:00-07:30 Pranayama
Du kan närsomhelst ansluta klassen, bara rulla ut din matta och följ med övningen som pågår alternativt Savasana eller stilla meditation.

07:35-08:00 Yoga-te finns framställt

08:00-09:30 Morgonklass
Klassen är en ledd yoga-klass med varierad sammansättning. Vi kommer att praktisera både traditionell hatha yoga inklusive andningsövningar och vinyasa dvs flöda genom sekvenser.

10:00/10:30 Brunch
Brunch serveras vid 10-tiden dagligen.

11:00-17:00 Fritid
Tid för att hänga på stranden, utforska omgivningarna, avnjuta ayurvediska behandlingar eller följa med på en utfärd.

16:30-17:00 Lime-soda och nötter finns framställt.

17:00-19:00 Work-shopklass
Fördjupningar i teknik, justering av kroppen (alignments) och avancerade asanas. Teman anpassas efter gruppens behov och eventuella önskemål.

20:00 Middag
Middagen serveras vid 20-tiden varje kväll.

22:00 Mouna
Då vi är många som bor tillsammans rekommenderar vi tysta aktiviteter efter 22.


Extra aktiviteter

Ayurvediska behandlingar & yoga PT

Sumesh (Sudheesh bror) ger massagebehandlingar enligt ayurvedisk tradition.

30 min Siro Abhyangam (huvud)
60 min Abhyangam (helkropp)

PT-timme med Sudheesh

Utflykter

Fort Kochi
Besök i historiska Fort Kochi. Stadsdelen är känd för sina vackra hus i kolonialstil och de kinesiska fiskenäten. Det finns en del att se i Fort Kochi, beroende på vad man känner för, bland annat finns möjlighet att besöka Indo-Portuguese Museum, kryddmarknaden (som drivs av ett kvinnokooperativ), souvenir-shopping (sjalar, statyer, tyger, möbler etc) eller bara strosa runt.

Tips: fin-lunch på något av boutiqe-hotellen (Brunton Boatyard, Malabar House eller Old Harbour Hotel).

Guruvayoor Elephant Sanctuary
The Elephant Camp ligger i Punnathur Kotta, ungefär en och halv timmes bilresa från Cherai. Den är den enda i sitt slag i världen och anses vara ett av de största elefantreservaten som finns med sina omkring 60 elefanter. Alla elefanter som bor på lägret är donerade av hängivna från närliggande Guruvayur Temple. Lägret fungerar också som en träningsskola för elefanterna som utbildas för att delta i stora processioner och dagliga tempelritualer.

Backwater houseboat (dagresa)
En tur på backwaters är en fantastisk rogivande sätt att uppleva indisk landsbygd. Vi har möjlighet att hyra en egen husbåt. Ombord serveras förfriskningar och lunch. Denna tur tar en hel dag i anspråk varför vi denna dag tidigarelägger morgonklassen och eftermiddagsklassen hålls i form av Satsang (sammankomst/gemensamt lyssnande) ombord på båten. På vägen stannar vi och köper kryddor på Flavorit Spices Outlet

LuLu Mall (shopping)
Shop til you drop, then eat. Ungefär en 30-40 min med bil från Kuzhupilly ligger LuLu Mall som är ett stort shoppingcentrum som inhyser det mesta. Butiker som Marks & Spencer, Westfield och Hamleys samsas med Levis, Pepe Jeans och Hush Puppies. Tivoli, spelarkad, bowling och skridskobana finns för den som känner sig lekfull. Fabindia, Sarees, Flavorit Spices och juvelbutiker står för de indiska inslagen. Intill ligger Marriott som har en stor buffé till ”bra” pris.

Cherai Beach

Crepes och WIFI
Ta en auto-riksha till franskägda Chillout, här serverar Edy & co crepes, pizza, mackor mm. Restaurangen är en öppen bambu-byggnad precis invid stranden, fri WIFI och skön musik. Stängt onsdagar.

Juicebarer och street-food
I ”korsningen” finns som en kärna av juice-barer, dryck- och matstånd. Besök gärna denna plats dagtid, men tänk på att inte avnjuta glass, is (i juicen) och mat. Köp färsk frukt, kokosvatten men akta er för juice så finns ingen risk för magplågor. Kvällstid kan det bli lite livat i detta gathörn eftersom det finns en lokal bar i närheten så då åker vi inte dit. De barer som finns i Cherai är ”lokala” och vi avråder er från att besöka dem. Servering av alkohol fungerar väldigt annorlunda i Indien jämfört med vad vi är vana vid. Vill ni avnjuta ett glas vin eller en öl så gå till Cherai Beach Resort, de har utskänkningstillstånd och en för oss mer bekant inställning till att servera alkohol.

Hotellrestauranger
Det finns många trevliga hotell med restauranger i olika prisklasser i Cherai. Ni behöver inte vara oroliga för maten de har reservaggregat och håller god hygien. På de större hotellen (Cherai Beach Resort, Club Mahindra och Blue Water Resort) finns fritt WIFI i receptionen, men ni kommer behöva fråga efter lösenord, så en bra ide är att surfa i samband med att ni besöker restaurangen.

Les 3 Elephants & Les petit elephant har bägge mycket trevlig Indo-fransk mat, beställ bord i förväg om ni vill äta, tag med myggskydd.


All classes are open participatory, you join the classes you want. The program below is included in the price, in addition to that we also have extra activities for those who want to.

Program

07: 00-07: 30 Pranayama
You can join the class at any time, just roll out your mat and follow the exercise that is ongoing alternatively Savasana or quiet meditation.

07: 35-08: 00 Tea is served

08: 00-09: 30 Morning class
Yoga class with varied composition. We will practice both traditional hatha yoga including breathing exercises and vinyasa ie flow through sequences.

10: 00-10: 30 Brunch
Brunch is served at 10 o’clock daily.

11: 00-17: 00 Leisure
Time to hang out on the beach, explore the surroundings, enjoy Ayurvedic treatments, or follow a tour.

16:30 to 17:00 Lime soda and nuts are served.

17: 00-19: 00 Master class
In-depth studies in technique, alignments and advanced asanas. Themes are adapted to the needs of the group and any wishes.

20:00 Dinner
Dinner is served at 20:00 every evening.

22:00 Mouna
Since we are many living together we recommend quiet activities after 22.

Extra activities

Ayurvedic treatments & yoga PT

Sumesh (Sudheesh brother) provides massage treatments according to Ayurvedic tradition.

30 min Siro Abhyangam (head)
60 min Abhyangam (whole body)

PT hour with Sudheesh

Excursions

Fort Kochi
Visit the historic Fort Kochi. The district is famous for its beautiful houses in colonial style and the Chinese fishing nets. There is a lot to see in Fort Kochi, depending on what you are enjoy, including the Indo-Portuguese Museum, the spice market (operated by a women’s cooperative), souvenir shopping (scarves, statues, fabrics, furniture, etc.) or just stroll around.

Tip: ”fin-lunch” at one of the boutiqe hotels (Brunton Boatyard, Malabar House or Old Harbor Hotel).

Guruvayoor Elephant Sanctuary
The Elephant Santuary is located in Punnathur Kotta, about an hour and a half drive from Cherai. It is the only one of its kind in the world and is considered to be one of the largest elephant reserve found with its about 60 elephants. All elephants living in the sanctuary have been donated by devotees from nearby Guruvayur Temple. The santuary also serves as a training school for the elephants who are trained to participate in major processions and daily temple rituals.

Backwater houseboat (day trip)
A trip on the backwaters is a wonderful, tranquil way to experience the Indian countryside. We can to rent a private houseboat. Onboard refreshments and lunch are served. This trip takes a full day. On the way we stop and buy spices at Flavorit Spices Outlet and eat dinner out.

LuLu Mall (shopping)
Shop for you drop, then eat. About 30-40 minutes by car from Kuzhupilly, we find LuLu Mall, a large shopping center that houses most things. Shops like Marks & Spencer, Westfield and Hamleys sided by Levis, Pepe Jeans and Hush Puppies. Tivoli, gaming arcade, bowling and ice skating rink are available for those who are playful. Fabindia, Sarees, Flavorit Spices and jewelery stores represent the Indian elements. Next door is the Marriott which has a big buffet at a ”good” price.

Cherai Beach

Crepes and WIFI
Take an auto-riksha to French-owned Chillout, here Edy & Co serves crepes, pizza, sandwiches, etc. The restaurant is an open bamboo building right next to the beach, free WIFI and nice music. Closed Wednesdays.

Juice bars and street-food
The junction is a core of juice bars, beverage and food stands. Please visit this place during the day, but do not enjoy ice cream or street-food. Buy fresh fruit, coconut water but beware of juice so there is no risk of stomach issues. In the evening, there may be a bit of brawl in this street corner because there is a local bar nearby so we will not go there at night. The bars in Cherai are ”local” and we advise you not to visit them. Alcohol serving works very differently in India compared to what we are used to. Would you like to enjoy a glass of wine or a beer go to Cherai Beach Resort.

Hotels Restaurants
There are many nice hotels with restaurants in different price ranges in Cherai. You do not have to worry about the food they have reserve capacity and maintain good hygiene. At the larger hotels (Cherai Beach Resort, Club Mahindra and Blue Water Resort) there is free WIFI at the reception, but you will need to ask for a password, so a good idea is to get access when you visit the restaurant.

Les 3 Elephants & Les petit elephant both have very nice Indo-French food, book a table in advance if you want to eat, bring mosquito repelent.