Yoga – donationsklasser

En gång i månaden leder Sudheesh en donationsbaserad yogaklass till förmån för sitt matprojekt. Efter klassen kan du njuta av en hemlagad vegetarisk måltid. Du väljer själv vad du vill betala för klassen och måltiden. Pengarna som samlats används efter att lokalhyran betalas för att finansiera Annadhanam (matgåvor) eller utrustning som behövs för projektet.
 

En vegetarisk måltid att ta med

Efter klassen har ni möjlighet att ta med er ett lagat vegetariskt mål i låda, likt det ni bidrar till i klassen. Om ni vill köpa fler matpaket till familj, vänner eller kanske en bostadslös i Stockholm går det fint. Meddela oss hur många paket ni vill ha i samband med bokning. Läs mer om projektet #bethechange

Once a month Sudheesh teaches a donation based yoga class to raise money for his food charity. When joining a dontation based class you your self choose the amount you wish to pay. The money raised will after venue fees have been paid go directly to fund an Annadhanam (food charity) or equipment needed for the project.
 

A vegetarian meal to bring

After class you have the opportunity to take home a vegetarian meal, simular to the meal you contribute to in the class. If you want to buy extra food packages for family, friends or maybe a homeless person in Stockholm, it’s great. Please let us know how many packages you want when booking.
 
Read more about the project #bethechange