• info@ayurvedam.se

Utthita Parsvakonasana | Extended Side Angle Pose

Utthita Parsvakonasana | Extended Side Angle Pose

This asana tones up the ankles, knees and thighs. It corrects defects in the calves and thighs, develops the chest and reduces fat around wait, hips and relieves sciatic and arthritic pains.

Alignments:

> Feet are one leg-length apart. Turn right foot forward, left foot 45 degrees. Align the feet in a straight line, press the inner seam of the front foot and the outer heel of the back foot, lengthen the spine and rotate from the hip, rotate the armpit towards the ceiling.
> Modification: Place elbow on knee

Key benefits:

> Strengthens and stretches the legs, knees, and ankles
> Stretches the groins, spine, waist, chest and lungs, and shoulders
> Stimulates abdominal organs
> Increases stamina
Theraputical for ; constipation, infertility, low backache, osteoporosis, sciatica and menstrual discomfort

uparsvakonasana-buildup

Duration/practise:

Preparing pose: Hold 30 sec – 1 min (beginners)
Modification: Hold 30 sec – 1 min (beginners)
Full pose: 30 sec to 1 minute (intermed/advanced)

Cautions:

> Diarrhea
> Headache
> High or low blood pressure
> Insomnia
> Neck problems: don’t turn your head to look at the top arm; instead look straight ahead with the sides of the neck lengthened evenly, or look down at the floor.

 

Facebook Twitter Email Digg

Admin

Yogans kroppsövningar, asana, är den mest utbredda formen av yogisk praktik, men meditation och pranayama (andningsövningar) får allt större utrymme även i väst. Många forskningsstudier har de senaste åren befäst yogans positiva effekter på fysisk- och mental hälsa. Ökad rörlighet, förbättrad koordination, ökad smidighet, muskeltoning och bättre uthållighet i leder/ligament är kanske de mest uppenbara. Men yoga inverkar även positivt på kroppens inre organ, ämnesomsättning, motverkar ångest och stress likväl som lindrar vid diabetes samt kan underlätta vid rehabilitering av hjärt-/kärlsjukdomar.