Personlig träning

Yoga

Yoga betyder förening av kropp, sinne och själ. Rajayoga beskrivs i Patanjalis Yoga Sutras, och olika aspekter av yoga tas också upp i många andra hinduiska skrifter, exempelvis Veda-skrifterna, Upanishaderna och Bhagavad-Gita. Yoga är förenklat uttryckt alla religioner och moraliska överväganden kombinerade till en samling hörnstenar för att utgöra ett gott liv/vara god (dharma). I yogisk mening är inte ensidig utveckling lovvärt. Naturligtvis kräver inte yogiska praktiker att du att förstå komplexa filosofiska resonemang, den är inte heller knuten till någon religionsutövning. Det är en väg som du kan följa för att leva ett lyckligt liv och vara en god människa. Varken mer eller mindre.

Yogans kroppsövningar, asana, är den mest utbredda formen av yogisk praktik, men meditation och pranayama (andningsövningar) får allt större utrymme även i väst.  Många forskningsstudier har de senaste åren befäst yogans positiva effekter på fysisk- och mental hälsa. Ökad rörlighet, förbättrad koordination, ökad smidighet,  muskeltoning och bättre uthållighet i leder/ligament är kanske de mest uppenbara. Men yoga inverkar även positivt på kroppens inre organ, ämnesomsättning, motverkar ångest och stress likväl som lindrar vid diabetes samt kan underlätta vid rehabilitering av hjärt-/kärlsjukdomar.


Personlig träning & privata grupper

För detaljer, priser och bokning, kontakta oss.


Företagsklasser

För priser, detaljer och bokning kontakta oss.