• info@ayurvedam.se

Eka Pada Rajakapotasana | One-Legged King Pigeon Pose

Eka Pada Rajakapotasana | One-Legged King Pigeon Pose

Alignments:

> Legs: Back-leg should extend straight out of the hip (and not be angled off to the left), and rotated slightly inwardly, so its midline presses against the floor. The knee of the front-leg should ideally be in a 90 degree angle, if not, do not attempt to deepen into full pose.
> Upper body: Lengthen the lower back by pressing your tailbone down and forward; at the same time, and lift your pubis toward the navel. Roll your left hip point toward the right heel, and lengthen the left front groin.

Key benefits:

> Stretches the thighs, groins and psoas, abdomen, chest and shoulders, and neck
> Stimulates the abdominal organs
> Opens the shoulders and chest
> Therapeutic for Urinary disorders

rajakapotasana-buildup

Duration/practise:

Preparing poses: Hold 1-5 min (beginners)
Modification: Hold for 30 sec to 3 minutes (intermed/advanced)
Full position: Hold for 30 sec to 3 minutes (advanced)

Cautions:
> Sacroiliac injury
> Ankle injury
> Knee injury
> Tight hips or thighs

Facebook Twitter Email Digg

Admin

Yogans kroppsövningar, asana, är den mest utbredda formen av yogisk praktik, men meditation och pranayama (andningsövningar) får allt större utrymme även i väst. Många forskningsstudier har de senaste åren befäst yogans positiva effekter på fysisk- och mental hälsa. Ökad rörlighet, förbättrad koordination, ökad smidighet, muskeltoning och bättre uthållighet i leder/ligament är kanske de mest uppenbara. Men yoga inverkar även positivt på kroppens inre organ, ämnesomsättning, motverkar ångest och stress likväl som lindrar vid diabetes samt kan underlätta vid rehabilitering av hjärt-/kärlsjukdomar.