• info@ayurvedam.se

Alignments in standing postures

Alignments in standing postures

Distance between hands and feet in Surya Namaskar
Chatturanga and through to Adho Mukha Savanasana
alignment_hand_feet_16x9
Finding the alignment in Adho Mukha Savanasana using blocks
”Hands are shoulder width apart and feet are hip width apart”
ams-blocks_16x9
Distance when in standing postures Ashtanga Vinyasa
”Feet are one leg lenght apart”

align-distance-btw-feet_16x9
Alignment feet in Trikonasana and Parsvakonasana
”Heels are in line”

alignment-feet_16x9

 

Facebook Twitter Email Digg

Admin

Yogans kroppsövningar, asana, är den mest utbredda formen av yogisk praktik, men meditation och pranayama (andningsövningar) får allt större utrymme även i väst. Många forskningsstudier har de senaste åren befäst yogans positiva effekter på fysisk- och mental hälsa. Ökad rörlighet, förbättrad koordination, ökad smidighet, muskeltoning och bättre uthållighet i leder/ligament är kanske de mest uppenbara. Men yoga inverkar även positivt på kroppens inre organ, ämnesomsättning, motverkar ångest och stress likväl som lindrar vid diabetes samt kan underlätta vid rehabilitering av hjärt-/kärlsjukdomar.